0933 914 999 (HN)  -  0282 24 34 969 (TP HCM) 

 0937 413 777

  • Thứ năm ,20/06/2024, 19:40 (GMT)
  •    

Trắc nghiệm tiếng Anh về mệnh đề quan hệ

"_____ won him many enemies", bạn sẽ chọn "What he wrote", "That he wrote" hay "Which he wrote" để điền vào chỗ trống?

Trắc nghiệm tiếng Anh về mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ

Câu 1/10:

They said they were going to have twins, ______ surprised everybody.

A. that

B. which

C. what

D. whose

Số câu trả lời đúng: 0/10

Theo Test English

Nguồn vnexpress.net

Trắc nghiệm tiếng Anh về mệnh đề quan hệ

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

© Copyright 2023 topctyuytin.com. All rights reserved.

Liên hệ chúng tôi

:  0282 24 34 969 (TP HCM)

tintuctructuyen