0933 914 999 (HN)  -  0282 24 34 969 (TP HCM) 

 0937 413 777

  • Thứ năm ,20/06/2024, 18:26 (GMT)
  •    

Năm câu đố kiểm tra IQ

Câu đố IQ không quá khó, nhưng đòi hỏi bạn cần suy luận, tính toán nhanh, chính xác để đưa ra đáp án trong một phút cho mỗi câu.

Câu 1: Tìm quy luật để điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Năm câu đố kiểm tra IQ

>>Xem đáp án

Câu 2: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Năm câu đố kiểm tra IQ - 1

>>Xem đáp án

Câu 3: Tìm số khác biệt trong bảng dưới đây?

Năm câu đố kiểm tra IQ - 2

>>Xem đáp án

Câu 4: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Năm câu đố kiểm tra IQ - 3

>>Xem đáp án

Câu 5: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Năm câu đố kiểm tra IQ - 4

Nguồn vnexpress.net

Năm câu đố kiểm tra IQ

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

© Copyright 2023 topctyuytin.com. All rights reserved.

Liên hệ chúng tôi

:  0282 24 34 969 (TP HCM)

tintuctructuyen